25 ciekawostek o zaburzeniach psychicznych

Nie ma lekkich zaburzeń psychicznych. Wszystkie są bardzo poważne i skomplikowane, a co najważniejsze – w każdym organizmie różne problemy przejawiają się w różny sposób. Oznacza to, że nie istnieje jednego standardowego leczenia konkretnej choroby.

Podczas gdy komuś pomagają specjalne leki, inni odzyskują zdrowie, podróżując lub robiąc to, co kochają. Terapia powinna być dobierana indywidualnie i muszą być brane pod uwagę wszystkie czynniki. Bo problemy z psychiką – to bardzo poważna rzecz, i teraz po raz kolejny upewnimy się co do tego.

1. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób psychicznych jest zaburzenie lękowe.

mózg

2. Według statystyk, u 50% dorosłej populacji w ciągu życia rozwija się co najmniej jedno psychiczne zaburzenie.

ludzie

3. Przy tym mieszkańcy południowych regionów cierpią z powodu podobnych problemów częściej, niż ci, którzy mieszkają na północy.

kraj

4. Co trzeci nastolatek do 18 lat przynajmniej raz w życiu myślał o samobójstwie.

kobieta

5. Samobójstwa są najczęstszą przyczyną śmierci osób w wieku od 15 do 29 lat.

ręka

6. Żołnierze i ludzie, którzy doświadczyli silnych wstrząsów, cierpią na zaburzenia psychiczne dwa razy częściej niż inni.

wojna

7. Każdego dnia do szpitali na całym świecie zwracają się ludzie, którzy chcieli popełnić samobójstwo. Przy czym o różnym stopniu samookaleczenia.

ambulance

8. Osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, oprócz choroby, muszą radzić sobie z problemami społecznymi – utrzymaniem pracy, mieszkania. Ponadto trzeba znaleźć dobrego fachowca, który pomoże w zwalczaniu choroby.

strach

9. Dużym problemem pacjentów z zaburzeniami psychicznymi jest odmowa poddania się leczeniu, bo nie chcą, żeby nie uważano ich za wariatów. W konsekwencji – skuteczne leczenie dostaje tylko nieco ponad 40% potrzebujących.

chory

10. Ludzie boją się uzyskać piętno psychola, ponieważ społeczeństwo uważa, że tacy ludzie są niebezpieczni, nieodpowiedzialni, straceni. Choć w rzeczywistości nie wszystkie choroby czynią pacjentów szpitali psychiatrycznych bezwłasnowolnymi.

stres

11. Rozwój choroby psychicznej powodują takie czynniki jak dziedziczność, wpływ silnych środków chemicznych, nadużywanie alkoholu i substancji narkotycznych, urazy.

rodzina

12. Niestety, w większości krajów ludzie z zaburzeniami psychicznymi nie otrzymują odpowiedniej ochrony socjalnej.

kula

13. Często na zaburzenia psychiczne cierpią dzieci. Najbardziej niebezpieczny jest wiek od 12 do 15 lat.

spacer

14. I jeśli wierzyć statystykom, dziewczynki chorują częściej, niż chłopcy.

lustro

15. Pomimo faktu, że liczba osób z zaburzeniami psychicznymi w świecie jest dość duża, specjalistów, którzy są w stanie im pomóc, nie staje się więcej. W niektórych krajach na kilka milionów osób przypada tylko kilka lekarzy.

dzieci

16. Nie w każdej szkole są pedagodzy. I to pomimo faktu, że uczniowie należą do strefy ryzyka i nawet sami nie zaprzeczają, że mają myśli samobójcze.

lekcja

17. Eksperci uważają, że dziś problemy z psychiką ma 80% młodego społeczeństwa. Po prostu u wielu z nich choroba nie została zdiagnozowana.

łzy

18. Częściowo problem rozwoju zaburzeń psychicznych spowodowany jest niewystarczającym finansowaniem opieki psychiatrycznej.

praca

19. Oprócz tego ludzie nie chcą wydawać pieniądze na terapeutów i psychiatrów.

prosiak

20. Kolejna przyczyna – to obniżenie stawek ubezpieczeniowych. Wynika to z faktu, że wiele chorób psychicznych nadal nie jest traktowanych poważnie.

forsa

21. Co gorsza, w USA i Rosji, na przykład, bardzo często chorzy psychicznie zamiast wyspecjalizowanych instytucji umieszczani są w więzieniu.

prison

22. Choroba psychiczna jednego członka rodziny może odcisnąć piętno na wszystkich krewnych.

razem

23. Rządy różnych krajów świata nadal ograniczają finansowanie opieki psychiatrycznej.

dom

24. Chory psychicznie musi niezwłocznie uzyskać wykwalifikowaną pomoc lekarską. W takim przypadku szansa na wyleczenie będzie maksymalna.

psycho

25. Ważne jest, aby poinformować ludzi, że leczenie choroby będzie znacznie tańsze niż jej ignorowanie.

doktor
 
 
 
Błąd w tekście? Zaznacz go i kliknij: Ctrl + Enter Systema Orphus© Orphus
Oferty pracy | Kontakty