Co oznaczają linie na dłoni?

co oznaczają linie na dłoni

Ezoterycy, chiromanci i inni ludzie, którzy mają stosunek do magii uważają, że na podstawie linii na dłoni można się dowiedzieć dużo informacji dotyczącej nie tylko przyszłości, ale i teraźniejszości. Każdy człowiek może samodzielnie dokonać interpretacji znaczenia linii na dłoni, najgłówniejsze wiedzieć gdzie one się znajdują i w jaki sposób je interpretować.

Co oznaczają linie na dłoni?

Chiromanci operują takimi pojęciami jak aktywna i pasywna ręka. Aktywną zazwyczaj nazywa się ręka, którą człowiek pisze. Linie, które znajdują się na pasywnej ręce wskazują na cechy jakie człowiek ma od urodzenia. Na innej dłoni będą znajdować się linie, które świadczą o zmianach, które zachodzą w ciągu życia. Jeśli rysunek na obu dłoniach istotnie się odróżnia, więc człowiek dzięki swoim działaniom bardzo się zmienił.

O czym opowiedzą główne linie na dłoniach:

  1. Linia serca. To pozioma linia, która znajduje się w górnej części dłoni. Na podstawie tej inii można określić stan serca jak fizyczny, tak i emocjonalny. Jeśli na dłoni nie ma linii to oznacza, że człowiek korzysta nie z emocji, a z logiki.
  2. Linia głowy. Ona też jest pozioma, ale znajduje się po środku. Na jej podstawie można dowiedzieć się o stanie mózgu, stylu komunikowania się i zdobywaniu wiedzy. Jeśli linii nie ma to oznacza, że człowiek leniwy i bardzo powolny. Krótka linia oznacza, że człowiek nie lubi dużo gadać, a zawsze mówi do rzeczy.
  3. Linia życia. Zaczyna się w okolicy między dużym i wskazującym palcem i porusza się do dołu. Na jej podstawie określane są ważne decyzje życiowe i siła życiowa. Brak linii świadczy o tym, że człowiek często się denerwuje i znajduje się w ciągłym napięciu.
  4. Linia losu. Pionowa linia rozpoczyna się od podstawy dłoni i przebiega przez jej środek. Między innymi nie wszyscy posiadają taką linię. Na jej podstawie można określić sukces, karierę. Linia wskazuje na to, w jaki sposób niekontrolowane czynniki wpływają na los człowieka.
linie na dłoni

Inne linie dłoni – znaczenie linii na ręce

Na dłoniach można zauważyć ogromną ilość linii, oprócz tych czterech podstawowych. Wiele wróżb odbywa się z wykorzystaniem drugorzędnych linii, którzy również dostarczą dużo korzystnej informacji.

Co oznaczają drugorzędne linie na dłoniach?

  1. Linia zdrowia. Rozpoczyna się obok maleńkiego palca i opuszcza się do podstawy dużego palca. Na podstawie tej linii dowiadują się o stanie zdrowotnym i materialnym. Jeśli nie ma tej linii to oznacza, że człowiek ma krzepkie zdrowie. Dobrze wyróżniająca się linia świadczy o tym, że człowiek ma talent zarabiać pieniądze.
  2. Linia sławy. Rozpoczyna się u podstawy dłoni i dociera aż do palca wskazującego. Dowiemy się co oznacza owa linia na dłoni: dzięki niej można określić sukces społeczny człowieka. Linia przerywana świadczy o sukcesach i niepowodzeniach.
  3. Linia ślubu. Maleńka linia lub kilka drobnych od razu pod maleńkim palcem. Wyraźne linie – śluby, słabe – ilość związków. Im bliżej owe linie znajdują się do podstawy palca, tym później będzie zawarty ślub.
  4. Linia pieniędzy. To pionowa linia, która przebiega wzdłuż dłoni, po środku, ale jej położenie może się zmieniać. Ona odzwierciedla posiadaną przez człowieka zdolność zarabiać pieniądze.
  5. Linie podróży. Krótkie poziome linie znajdują się na krańcu dłoni, na przeciwko dużego palca. One symbolizują podróże człowieka, które mają istotny wpływ na życie człowieka. Jeśli owe linie krzyżują się to oznacza, że podczas podróży powstaną problemy.
o czym mówią linie na dłoni

Istnieje jeszcze wiele linii na dłoniach, ale nie mają istotnego znaczenia, więc rozpatrywać je podczas ogólnej analizy nie warto.

 
Powiązane artykuły:
Chiromancja – znaczenie linii dzieci na dłoni
W tym artykule opowiemy o znaczeniach linii dzieci i o tym jak poprawnie tłumaczyć ich rozkład i wygląd zewnętrzny. W tym artykule dowiadujecie się o najbardziej rozpowszechnionych rodzajach linii dzieci i o tym, co o nich mówi chiromancja.
Z jakiej ręki wróżą chiromanci - określenie „prawidłowej” ręki
W tym artykule opowiemy o tym z jakiej ręki wróżą chiromanci i którymi zasadami oni kierują się przy wyborze ręki dla wróżby,a także co ważne jest dla najbardziej prawidłowego i dokładnego tłumaczenia linii?
Linia bogactwa na dłoni - znaczenie linii bogactwa
Dzięki takiej nauce jak chiromancja, każdy człowiek ma możliwość wytłumaczyć rysunek na swojej ręce. W tym artykule przedstawiona jest informacja o znaczeniu linii bogactwa na ręce.
 
 
Błąd w tekście? Zaznacz go i kliknij: Ctrl + Enter Systema Orphus© Orphus
Oferty pracy | Kontakty