Podstawy marketingu. Czyli jak dotrzeć do docelowej grupy klientów?

podstawy marketingu

Marketing opiera się na filarach, a raczej na zasadach o nazwie działania marketingowe.

Istota i zasady marketingu

Główną i chyba podstawową jest zasada ludzkich potrzeb. Innymi słowy, każda firma, kierująca się zasadami marketingu, powinna produkować ten towar, który z pewnością będzie cieszyć się popularnością wśród dużej liczby konsumentów. Należy pamiętać, że w ostatnim zdaniu ukryta jest istota tego procesu.

Organizacja jakiejkolwiek działalności na podstawie prawa marketingu opiera się na następujących zasadach:

  1. Badają się i analizują się wymagania potencjalnych klientów, w wyniku zostaje opracowana taktyka mającą na celu nie tylko dostosowanie się do ich potrzeb, ale także świadomy wpływ na nich.
  2. Efekt końcowy osiąga się przez najbardziej efektywną sprzedaż produktów na rynku. Jednocześnie cała działalność powinna być zorganizowana zgodnie z przemyślaną wielkością sprzedaży.
  3. Biznesplan każdej firmy powinien zawierać wizję rozwoju i prognozę wielkości przyszłych zysków. To sugeruje, że należy zwracać szczególną uwagę na badania analityków rynku, wdrożenie nowych produktów.

Zasady i rodzaje marketingu

Opierając się na istniejący popyt, można wyróżnić następujące rodzaje marketingu:

  1. Marketing przeciwdziałający. Występuje w przypadku, gdy produkt jest wytwarzany z surowców, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i dlatego producent sprzedający taki towar, rażąco narusza interesy konsumentów. Jest to jedna z niewielu form marketingu, nie mających na celu zwiększenie popytu na towary, a na jego zmniejszenie lub nawet eliminację.
  2. Marketing konwersyjny. Zdarza się tak na przykład, że towar od dawna już wyszedł z mody lub istnieje podobny produkt o mniejszej cenie i wyższej jakości. Wtedy mówi się o negatywnym popycie. W tym przypadku opracowuje się plan, realizacja którego pozwoli pokryć brakującą wielkość produkcji i poniesione straty.
  3. Remarketing. Istniej pojęcie o sezonowym zapotrzebowaniu na niektóre produkty. W takiej sytuacji firma szuka możliwości do zminimalizowania wahania popytu.
  4. Demarketing. W tym przypadku producent nie może spełnić bezprecedensowo wysoki popyt na produkt, w związku z czym najbardziej odpowiednim rozwiązaniem jest zwiększenie ceny produktu.
  5. Marketing rozwijający się. Stwarza się produkt zdolny zadowolić tych klientów, dla których ważna jest najwyższa jakość towaru, którzy szukają niedrogi wariant i jednocześnie kładą nacisk na elegancki wygląd.

Zasady zarządzania marketingowego

Zasady skierowane są na kontrolę różnego rodzaju programów, mających na celu utrzymanie korzystnych dla obu stron relacji między dostawcą a konsumentem. Do tego warto dodać jeszcze nie tylko realizację takiej kontroli, ale i jej analizę, opracowanie dalszej działalności. Opracowuje się strategia, której głównym celem jest poszukiwanie konsumenta i zarządzanie samym popytem. Przy tym nie należy zapominać o konieczności doskonalenia przedsiębiorstwa, zmianie polityki cenowej.

Zasada marketingu sieciowego

Główna zasada takiego marketingu polega na tym, że jedną ze stron jest spółka – producent towarów, z drugiej – człowiek, zawierający z nią kontrakt. Przy tym każdy konsument może stać się jej przedstawicielem. Dlatego, żeby prosperować w tym systemie, on powinien stwarzać nowe sieci lub poziomy, przynoszące zarówno jemu, jak i przedsiębiorstwu zysk.

 
Powiązane artykuły:
Jak zmusić się do nauki? Czyli dlaczego wykształcenie jest ważne?
We wszystkie czasy edukacja grała pierwszoplanową rolę dla wzrostu. Jeśli człowiek ma dosyć ambicji, to problemów z nauczaniem nie będzie. A co robić tym, kto niezbyt pragnie otrzymać nową wiedzę?
Jak szybko przygotować się do egzaminu? Czyli sposoby na skuteczną naukę
Udane przygotowanie do egzaminu wymaga kompleksowego podejścia. Ten artykuł opowie o tym, jak poprawnie przygotować się do przyszłego egzaminu i o tym, na co w trakcie przygotowania trzeba zwrócić uwagę.
Monopol pełny, czyli cechy konkurencji niedoskonałej
Nieobecność konkurencji to marzenie i powód dla szczęścia prawie dla każdego przedsiębiorcy. Lecz znaleźć to we współczesnym świecie staje się bardziej skomplikowane z każdym dniem.
Najbardziej poszukiwane zawody przyszłości. Czyli na jakich specjalistów czeka rynek pracy?
Nie wykluczone, że wiedza o najbardziej poszukiwanych zawodach przyszłości da gwarancję tego, że dzisiejsi absolwenci szkół nie pozostaną bez pracy po zakończeniu nauczania.
 
 
Błąd w tekście? Zaznacz go i kliknij: Ctrl + Enter Systema Orphus© Orphus
Oferty pracy | Kontakty