Polarnik Wiaczesław Korotki — najbardziej samotną osobą na świecie

"Świat miast jest mu obcy, on go nie akceptuje. Myślałam, że Wiaczesław uciekł od świata z jakiegoś powodu, może przed jakimiś problemami lub wskutek jakiejś tragedii. Ale to wcale nie tak. Nie jest samotny tu, w tundrze. Zawsze razem z wiatrem, wraz z pogodą, którą bada".
Wiaczesław Korotki jest profesjonalnym polarnikiem, specjalistą-meteorologiem pracującym na biegunie Północnym. Ostatnie 30 lat podróżuje na arktycznych statkach i czasami pozostaje w Khodovarikhie, byłym osiedlu na brzegu Morza Barentsa, obecnie wpół opuszczonej latarni morskiej. W tej miejscowości Wiaczesław regularnie przeprowadza pomiary meteorologiczne.

Korotki ma żonę, ale ona mieszka bardzo daleko od jego głównego miejsca pracy – Archangielsku. Wiaczesław ma 63 lata, dzieci oni z żoną nie mają.

Fotograf Eugenia Arbugaeva, która wyrosła w mieście Tiksi, na zlecenie The New Yorker odwiedziła polarnika i zrobiła kilka wspaniałych zdjęć o jego pracy i życiu.

Polarnik

Wiaczesław Korotki obserwuje podczas pełni Księżyca opuszczoną latarnię morską na terenie osady Khodovarikha. Kiedyś ta latarnia pomagała żeglarzom, płynącym Północną Drogą Morską.

Korotki mieszka

Korotki mieszka w starym, drewnianym domu w opuszczonym osiedlu Khodovarikha. Wszystkie dane meteorologiczne odnotowuje w specjalnym dzienniku.

Dziennik meteorologiczny

Dziennik meteorologiczny, dziennik, atlas chmur i inne przydatne i ważne dla pracy książki rozrzucone są po stole Wiaczesława. Zdjęcie Jurija Gagarina zostało wycięte z artykułu prasowego o jego śmierci w roku 1968 roku.

poziom Morza Barentsa

Korotki stojąc po kolana w wodzie, mierzy poziom Morza Barentsa.

dane o pogodzie

Za pomocą stacji radiowej Korotki przekazuje dane o pogodzie na inną stację meteorologiczną, skąd informacja jest następnie wysyłana do Moskwy. Często doniesienia o burzy śnieżnej lub huraganie zatrzymywane są z tych samych powodów.

domki

W czasie wolnym od pracy Wiaczesław robi takie domki z zapałek.

w łodzi

W zrobionej własnoręcznie łodzi Korotki lubi czasem zapalić papierosa.

Khodovarikha

Khodovarikha, 25 stycznia 2014 roku. Zapisuje odczyty z meteobudki, znajdującej się w odległości pięciu minut od jego domu. Nad jego głową — zorza polarna.

Widok

Widok na Morze Barentsa z okna "Michała Somowa", statku, który dostarcza dla Wiaczesława jedzenie i narzędzia raz w roku.

z okna domku

Z okna swojego drewnianego domku, Korotka obserwuje pustynny krajobraz, rozpościerający się na wiele kilometrów wokół.

 
 
 
Błąd w tekście? Zaznacz go i kliknij: Ctrl + Enter Systema Orphus© Orphus
Oferty pracy | Kontakty