Temperament i charakter – różnice

temperament i charakter

Wyobraź sobie średniostatystycznego człowieka. On również jak i wszyscy otaczający go ludzie jest osobistością, która posiada cechy indywidualne i ma własny pogląd na świat. Otaczający go zapamiętają dzięki optymizmowi ,charyzmie i elokwencji. Dzięki czemu w taki sposób została opisana owa osoba? Niektórzy powiedzą, że ma taki temperament. Będą mieli rację. Inni powiedzą, że ma taki charakter. I również będą mieli rację. Więc na czym polega różnica między temperamentem i charakterem?

Charakter i temperament człowieka

Związek pomiędzy temperamentem i charakterem był badany przez wielu uczonych w ciągu wielu lat. W wyniku tego pojawiły się 4 podstawowe zdania co do tych pojęć:

 • temperament utożsamia się z charakterem;
 • temperament jest przeciwstawiany charakterowi;
 • temperament to element charakteru;
 • temperament jest uważany za podstawową naturę charakteru.

Jeśli odbierać owe pojęcia pod względem naukowym to różnice pomiędzy charakterem i temperamentem są dosyć widoczne.

Temperament – to ogół właściwości psychiki, które wpływają na działalność i zachowanie człowieka. Pamięć, szybkość myślenia, skupienie się i rytm działalności – za to wszystko odpowiada układ nerwowy człowieka, który jest uważany za podstawowy czynnik kształtowania jednego z rodzajów temperamentu. Wyróżniamy 4 rodzaje:

 1. Choleryczny – dla ludzi owego typu jest charakterystyczna ruchliwość układu nerwowego. Tacy ludzie często są niezrównoważeni. Bardzo szybko można je wyprowadzić z równowagi, ale jednocześnie szybko mogą opanować siebie.
 2. Sangwistyczny –posiadacze owego temperamentu są otwarci i komunikacyjni, ale ich stosunek do świata jest powierzchowny. Szybko przywiązują się, ale jednocześnie szybko stają się obojętni do wszystkiego co ich otacza.
 3. Flegmatyczny – ludzie z takim temperamentem są najbardziej spokojni. Są staranni, niewzruszalni.
 4. Melancholijny – do tego typu należą wrażliwi i zamknięci ludzie. Zawsze czegoś się obawiają, są niepewni siebie.

Charakter w odróżnieniu od temperamentu to ogół cech, które pojawiają się w stosunku do przedmiotów i podmiotów otaczającego świata. Charakter również zależy od działalności psychiki, ale w odróżnieniu od temperamentu, który człowiek posiada od urodzenia, charakter może się zmieniać w ciągu życia. Na charakter człowieka wpływa społeczeństwo, wychowanie, zawód etc.

Wymienić jakąś dokładną klasyfikację charakteru podejmowało próby wielu psychologów. Jednak, ponieważ charakter jest związany z temperamentem, nie udało się do końca wyróżnić dokładnych typów charakteru.Takie jak typ emocjonalny, rozsądny ,nierozłącznie związane są nie tylko z wpływem społeczeństwa, ale również z wrodzonymi cechami osobistości.

Oprócz tego charakter można klasyfikować zgodnie z różnymi cechami, zawartymi w nim:

 • stosunek do samego siebie (egoizm, honor, poniżenie);
 • stosunek do otaczających ludzi (tolerancja, arogancja, czujność);
 • stosunek do działalności ( energiczność, leniuchowanie, wytrwałość);
 • stosunek do otaczających przedmiotów (skąpstwo, staranność).

Szczegóły temperamentu i charakteru

W taki więc sposób szczegóły temperamentu i charakteru polegają na tym, że ich dosyć często mylą, nazywając wrodzone cechy osobistości przejawem psychiki i odwrotnie, charakteryzując nabyte w społeczeństwie cechy jako indywidualne właściwości układu nerwowego. Ale tak naprawdę dyferencjować owe dwa pojęcia można dosyć łatwo. Współzależność temperamentu i charakteru można przedstawić w następujący sposób:

 1. Charakter – to ogół nabytych cech,a temperament wrodzonych.
 2. charakter i temperament człowieka
 3. Charakter może się zmieniać pod wpływem okoliczności życiowych, temperament pozostaje niezmiennym.
 4. Pojęcie charakteru dotychczas nie udało się klasyfikować w odróżnieniu od temperamentu.
 5. Charakter i jego odrębne cechy można ocenić, natomiast temperament nie można.

Temperament i charakter często mylą między sobą. Jednak w połączeniu tworzą osobowość , którą zawsze można ocenić. I najgłówniejsze ,aby jej cechy wrodzone znajdowały się w harmonii z nabytymi.

 
Powiązane artykuły:
Jak zaakceptować siebie taką jaką jesteś? Czyli jak poradzić sobie z niską samooceną?
Według statystyki ogromna ilość kobiet na całym świecie cierpi na zaniżoną samoocenę. Żeby sprawić się z tym problemem, można skorzystać z prostych porad psychologii.
Kto to jest ekstrawertyk i jak jego rozpoznać?
Jedyną z głównych właściwości człowieka jest jego stosunek do obcowania i współdziałania z otaczającymi ludźmi. Zależnie od tego ludzi dzielą na dwa typy. W tym artykule rozpatrzymy ekstrawertyków.
Kto to jest indywiduum? Czyli człowiek jako istota społeczna
Człowiek jest uważany za indywiduuma od urodzenia, czyli to odbija jego rodową przynależność. Indywidualność formuje się poza środowiskiem przyrodniczym i proces ten jest unikalny i niepowtarzalny.
Jak poprawić koncentrację uwagi? Ćwiczenia, które pomogą skupić się na zadaniu
Zaczęłyście dostrzegać, że trudno skoncentrować się na jakiejś sprawie i zaczęłyście zapominać różne detale. Oznacza to, że czas zacząć polepszać swoją uwagę. W tym artykule potraficie znaleźć informację, która dotyka tego jak zwiększyć uwagę i koncentrację.
 
 
Błąd w tekście? Zaznacz go i kliknij: Ctrl + Enter Systema Orphus© Orphus
Oferty pracy | Kontakty