TOP 36 najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia zawodów

Każdy zawód jest ważny i potrzebny. Niektóre profesje są względnie bezpiecznie dla zdrowia, a niektóre z nich są najbardziej niekorzystne dla naszego zdrowia i mogą wręcz skracać życie.

Przedstawiciele niektórych profesji codziennie narażają się na szkodliwe działanie wirusów i bakterii. W innych przypadkach chodzi o zaburzenie prawidłowego funkcjonowania organizmu poprzez stres. Które profesje są zatem najbardziej niekorzystne dla naszego zdrowia?

1. Radiolog

Radiolog

Radiologię uznano za niebezpieczną profesję, ponieważ nadmierne promieniowanie, na które na co dzień narażeni są radiolodzy, może powodować zaburzenia pracy organizmu.

2. Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych

Operator maszyn

Jeden błąd, jeden nieostrożny ruch i człowiek może odnieść poważne obrażenia termiczne.

3. Balsamista (tanatopraktor)

Balsamista

Balsamista dezynfekuje ciało zewnętrznie. Potem przystępuje do właściwego zabiegu balsamowania, podczas którego stosuje chemię pogrzebową, która może negatywnie wpływać na zdrowie.

4. Monter urządzeń dźwigowych

Monter urządzeń dźwigowych

Do obowiązków montera należy: montowanie nowych wind osobowych, demontaż starych wind osobowych i prace konserwacyjne. Codziennie mają do czynienia z bardzo skomplikowanymi mechanizmami.

5. Pracownik zakładu medycyny nuklearnej

Pracownik zakładu medycyny nuklearnej

Pracownik zakładu medycyny nuklearnej łączy izotopy promieniotwórcze z innymi elementami, które tworzą związki chemiczne lub są parowane z istniejącymi związkami farmaceutycznymi, tworząc radiofarmaceutyki.

6. Specjalista od naprawy lodówek

lodówka

Pracownik kontaktuje z różnymi skomplikowanymi przemysłowymi urządzeniami i instalacjami chłodniczymi, co negatywnie może wpływać na jego zdrowie.

7. Pielęgniarka na oddziale intensywnej terapii

Pielęgniarka

Praca na oddziale intensywnej terapii jest bardzo stresująca.

8. Dyspozytor Centralnej Dyspozycji Gazu

Dyspozytor

Do jego zadań należy: prowadzenie ruchu sieci w zakresie zapewniania bezpieczeństwa, ciągłości i niezawodności transportu paliwa gazowego w systemie dystrybucyjnym.

9. Operator Urządzeń Przemysłu Chemicznego

Operator Urządzeń

Operator nadzoruje pracy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym. Przygotowuje roztwory i mieszaniny na podstawie procedur technologicznych, co jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia.

10. Operator maszyn i urządzeń górniczych

Operator maszyn gory

Operator jest narażony na szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wilgotność), na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń.

11. Ratownik medyczny

Ratownik medyczny

To oni codziennie walczą o to, by ocalić zagrożone życie. Ratownicy codziennie narażeni są na duży stres.

12. Specjalista od naprawy pieców przemysłowych, kotłów

kotły

Naprawia kotły przemysłowe, wytwornice pary i urządzenia grzewcze.

13. Śmieciarz – ładowacz nieczystości

praca

Praca na śmieciarce jest ciężka fizycznie i naraża pracowników na nieprzyjemności: brzydkie zapachy, kontakt z nieczystościami.

14. Specjalista nadzorujący techniczną eksploatację urządzeń jądrowych

dym

Taki pracownik nie ma prawa na popełnienie błędu.

15. Producenci sprzętu medycznego

naczynie

Do ich obowiązków należy produkcja, testowanie i montowanie sprzętu medycznego.

16. Pilot, drugi pilot, mechanik lotniczy

Pilot

To osoby, które sterują samolotem. W sytuacjach awaryjnych to od ich zimnej krwi zależy życie pasażerów.

17. Wiertnik

Wiertnik

Wiertnik: zajmuje się planowaniem prac i wyliczaniem sił zachodzących w procesie wiercenia.

18. Pracownik laboratorium weterynaryjnego

pies

Specjalizuje się w diagnostyce laboratoryjnej chorób zwierząt.

19. Pracownik laboratorium medycznego

badanie

Jego zadaniem jest określanie składu i parametrów biologicznych i fizykochemicznych krwi lub innych materiałów pobranych od pacjenta.

20. Operator kotłowni

Operator kotłowni

Nadzoruje pracę parowych kotłów oraz związanych z nimi urządzeniami i instalacjami pomocniczymi.

21. Asystent lekarza chirurga

operacja

Do asystenta należy czynny udział przy zabiegach chirurgicznych w zakresie pierwszej lub drugiej asysty. Osoba spełniająca tę funkcję pracuje pod nadzorem i na odpowiedzialność lekarza.

22. Pracownik oczyszczalni ścieków

woda

Do zadań pracownika należy kontrola prawidłowości przebiegu procesów oczyszczania ścieków, kontrola legalności, jakości wprowadzanych ścieków na punkcie zlewnym. Prowadzenie konserwacji, napraw i zabezpieczenie wykorzystywanego sprzętu, narzędzi, maszyn.

23. Weterynarz

kot

Bada stan zdrowia zwierząt, rozpoznaje, zapobiega i zwalcza choroby zwierząt.

24. Histolog

Histolog

Histolog bada próbki wycinków tkanek przez co codziennie jest narażony na szkodliwe działanie grzybów, wirusów i bakterii.

25. Celnik

celnik

Funkcjonariusz zajmuje się całkowitym procesem prawidłowego przebiegu odprawy celnej: przygotowuje dokumenty, kontroluje przewożony towar, sprawdza bezpieczeństwo ogółu transportu.

26. Podolog

podolog

Podolog występuje jako doradca, udzielając wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp i nóg oraz stosowania specjalistycznych preparatów.

27. Asystent anestezjologa

Asystent anestezjologa

Do obowiązków asystenta anestezjologa należą: znieczulanie pacjentów wymagających operacji, prowadzenia chorego w okresie okołooperacyjnym.

28. Anestezjolog

lekarz

Do obowiązków lekarza anestezjologa należą: leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii, leczenie bólu ostrego i przewlekłego oraz resuscytacja.

29. Stewardessa

samolot

Zadaniem stewardessy jest dbanie o bezpieczeństwo podróżnych. Do jej zadań należy także dostarczanie posiłków, sprawdzenie biletów.

30. Protetyk stomatologiczny

Protetyk stomatologiczny

Protetyk to człowiek zajmujący się robieniem aparatów ortodontycznych i protez zębowych.

31. Pielęgniarka anestezjologiczna

Pielęgniarka anestezjologiczna

Pielęgniarki anestezjologiczne mają szereg obowiązków: współuczestniczą w znieczuleniu, opiekują się pacjentem w stanie krytycznym w oddziale intensywnej terapii.

32. Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna pracuje w gabinetach stomatologicznych i wspomaga pracę dentystów. Przygotowuje jego miejsce pracy, narzędzia stomatologiczne, preparaty, leki, pilnuje zamówień i pomaga pacjentom w przygotowaniu się do leczenia czy zabiegów.

33. Technik dentystyczny

Technik dentystyczny

Osoba w zawodzie technika dentystycznego posiada kwalifikacje do wykonywania robót techniczno-dentystycznych, polegających na przygotowaniu i obróbce protez dentystycznych w pracowni protetycznej. Technik dentystyczny nie ma prawa kontaktu z pacjentem.

34. Asystent lekarza weterynarii

Asystent lekarza weterynarii

Technik weterynaryjny sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne.

35. Dentysta

dentysta

Lekarz stomatolog jest specjalistą od chorób zębów i jamy ustnej. Do jego zadań należy diagnozowanie oraz leczenie chorób zębów, dziąseł.

36. Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

Do obowiązków higienistki należy: oczyszczanie zębów z kamienia nazębnego, wybielanie zębów różnymi metodami, lakierowanie.

źródło:Businessinsider
 
 
 
Błąd w tekście? Zaznacz go i kliknij: Ctrl + Enter Systema Orphus© Orphus
Oferty pracy | Kontakty